Algemene voorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Download de metaalunie voorwaarden


Industrieterrein Bakkersdam no. 6609
Bakkersdam 3, 5256 PK Heusden