Terug naar VPT Products

Aanlever protocol 2D

Digitaal

We zijn er ondertussen allemaal wel over uit dat informatie digitaal aangeleverd moet worden. Maar wij ervaren dat het aanleveren van informatie voor het produceren van plaatwerk nog wel wat eenduidiger kan.

PDF

Gescande documenten zijn niet bruikbaar als basis voor productie. Zonder expliciete goedkeur zullen PDF scandocumenten en PDF vectordocumenten niet in behandeling genomen worden als productietekening.

1] DXF van plat product

Een DXF-bestand is een uniform bestandsformaat dat door VPT geaccepteerd wordt als productietekening van een plat product. Voorwaarden:

 • het product dient onverschaald getekend te zijn
 • per product één DXF
 • er dienen enkel contourlijnen en bewerkingen in de DXF opgenomen te zijn
 • het product dient in het actieve worksheet geplaatst te zijn
 • de lijnen dienen in 1 laag en 1 kleur uitgewerkt te zijn
 • de lijnen dienen een gesloten contour te vormen
 • de lijnen dienen uitgevoerd te zijn als enkele lijn, zonder dubbelingen. Extra aandacht bij DXF bestanden gegenereerd vanuit 3D tekenpakket
 • indien er sprake is van markering, codering, of opvorming dient dit specifiek overeengekomen te worden

Een begeleidend pdf-tekening is noodzakelijk om beter inzicht te krijgen in het te produceren onderdeel. VPT is niet verantwoordelijk voor controle van DXF betreffende de maatvoering op de pdf-tekening. 

 2] DXF van gevormd product - uitslag niet getekend

Aanvullend aan de bovenstaande voorwaarden dient het volgende eenduidig aangeleverd te worden:

 • alle aanzichten dienen getekend te worden, exact op de lijn van het vooraanzicht
 • alle maatvoering dient aangegeven te worden als uitwendige maten
 • dikte dient getekend te worden
 • inwendige zetradius 2mm
 • perforatiepatronen dienen 1 op 1 en over het gehele oppervlak aangegeven te worden, tenzij anders overeengekomen

3] DXF van gevormd product - uitslag getekend

Aanvullend aan de bovenstaande voorwaarden dient het volgende eenduidig aangeleverd te worden:

 • alle uitslagmaten dienen op basis van een juiste hoekcorrectie verwerkt te worden, per materiaaldikte, soort en hoek dient de K-waarde afgestemd te worden
 • gewenst is om de uitslag DXF van de productietekening apart aan te leveren 

 


Industrieterrein Bakkersdam no. 6609
Bakkersdam 3, 5256 PK Heusden
Cookie Policy

VPT Versteeg gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar vptversteeg.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u VPT Versteeg toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen