Terug naar Over VPT

People - Planet - Profit

Er zijn drie kernbegrippen die centraal staan bij MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, namelijk People, Planet en Profit. Hierbij is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen deze drie waarden en op alle drie de vlakken waarde te creëren. VPT onderneemt verschillende activiteiten die ervoor zorgen dat er op langere termijn waardecreatie ontstaat in de drie verschillende dimensies People, Planet en Profit.

People

People staat voor de zorg voor de werknemers bij VPT, maar ook daarbuiten: de gehele samenleving. De medewerker van VPT, de VPT'er, staat centraal in alles wat wij als bedrijf doen. Wij vinden het onze plicht om op een goede manier voor die VPT'er te zorgen. Het thema Duurzame Inzetbaarheid staat daarbij centraal.

Duurzame inzetbaarheid betekent voor VPT dat onze werknemers, de VPT'ers, in hun arbeidsleven doorlopend over realiseerbare mogelijkheden en voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te kunnen (blijven) functioneren. Middels POP-gesprekken, coachingsgesprekken, een geweldig vitaliteitsprogramma, persoonlijke aandacht en een goede en inspirerende werkomgeving denken wij, als werkgever, een hele goede bijdrage te leveren aan die duurzame inzetbaarheid van de VPT'ers. Hierbij staan goede arbeidsverhoudingen, het kunnen ontwikkelen als werknemer en voldoende eigen verantwoordelijkheid voor de werknemer centraal. Lees meer over het vitaliteitsprogramma.

Planet

Planet staat voor een proactieve opstelling met betrekking tot de natuurlijke leefomgeving en het bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen waarop VPT invloed heeft of kan hebben. VPT wil haar omgeving duurzamer maken, de juiste aandacht aan het milieu geven en de maatschappelijke verantwoording hierin dragen. Zorg dragen voor het milieu zien wij als belangrijk onderdeel als gevolg van de door het bedrijf uitgevoerde activiteiten. Wij letten op ons energieverbruik, kopen zo efficiënt mogelijk in en gaan goed om met afval en restmateriaal. Dit om verspillingen te voorkomen.

Wij sluiten ons aan bij de doelstellingen van AluEco. De stichting AluEco bevordert duurzaamheid. Zij zorgt in de gevelbouw voor onder andere het beheren van een marktconforme recycleketen. In deze recycleketen wordt hergebruik van aluminium door de aangesloten bedrijven gerealiseerd. Hierdoor wordt een hoogwaardig en duurzaam gebruik van dit metaal gegarandeerd. Daarnaast stimuleert AluEco het gebruik van moderne geveltechnologie voor duurzame gebouwen.

Wij conformeren ons aan de CO2-prestatieladder niveau 3. Wij gebruiken de CO2-prestatieladder om het energieverbruik en CO2-uitstoot te kennen én te verminderen. Middels dit instrument cq methode wordt er structureel aandacht besteed aan energiebesparende maatregelen en wordt dit gewaarborgd. Tevens nemen wij deel aan een CO2 reductie initiatief genaamd Nederland CO2 Neutraal.

Lees meer over onze inzet op het gebied van duurzaam ondernemen.

Profit

Profit gaat over ons bestaansrecht. Niet alleen kijkend naar de financiële prestaties van ons bedrijf, maar ook naar de economische effecten op de omgeving.

Wij zijn continu bezig met verbeteringen, van verdere optimalisatie tot verdergaande automatisering. Daarbij gebruiken we een aantal methodes zoals Lean en Scrum. Elke dag een beetje beter, daar gaat het om. Middels kleine stappen veel bereiken en medewerkers enthousiasmeren om te verbeteren. Dit alles met als doel een kwalitatief beter proces en product en tevreden klanten. Hierdoor worden de winstgevendheid en de kansen voor VPT in de toekomst vergroot en het biedt volop kansen voor onze medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Lees meer over het thema Smart Industry.

Afdeling receptie appels 2 web
Industrieterrein Bakkersdam no. 6609
Bakkersdam 3, 5256 PK Heusden
Cookie Policy

VPT Versteeg gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar vptversteeg.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u VPT Versteeg toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen